'
ဤေနရာသည္ ဗုဒၶဘုရား၏ ေမတၱာရိပ္ေအာက္တြင္ တည္ရွိပါေသာေၾကာင့္ ေမတၱာရိပ္သို႔ လာေရာက္ခုိလူံရင္း အလည္အပတ္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစရွင္။

MSN Icon Google Talk Icon Twitter Icon Facebook Chat Icon Bonjour Icon IRC IconAIM Icon MobileMe Icon MySpace IM Icon LJ Talk Icon StatusNet Icon Lotus Sametime Icon Novell Groupwise Icon Gadu-Gadu Icon

Thursday, July 24, 2014

သုပၸဋိပႏၷ ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(ဘဂ၀ေတာ-ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ သာ၀ကသံေဃာ-ဆံုးမထားဟန္, တရားမွန္ကို, နာခံလုိက္နာ, အရိယာဟု, သခၤ်ာရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း, သူေတာ္ေကာင္းသည္၊ သုပၸဋိပေႏၷာ-တရားသျဖင့္, ဆံုးမသင့္ရာ, သာသနာ၀ယ္, ေလ်ာ္စြာထံုးျပ, ဆံုးအမကို, လံုး၀လုိက္နာ, ေကာင္းမြန္စြာလည္း က်င့္ေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္ ပါဠိေတာ္)

သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ, ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ, ဥာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ, သာမိစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ (ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ အဌပုရိသပုဂၢလာ)၊ ဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ, အာဟုနေယ်ာ, ပါဟုေနေယ်ာ, ဒကၡိေဏေယ်ာ အဥၹလီကရဏီေယာ, အႏုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ။

တရားပူေဇာ္နည္း

“ဘုရားရွင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္သည္ ပံုသဏၭာန္ အထင္အရွားရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ပူေဇာ္၍ျဖစ္၏၊ တရားေတာ္ကား ပံုသဏၭာန္ မထင္ရွားေသာေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပူေဖာ္ရပါအံ့နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္၍ ပုဏၰားတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားအထံ ေလွ်ာက္ဖူးေလ၏၊ ဘုရားရွင္ကလည္း “ပုဏၰား - တရားေတာ္ကို ပူေဇာ္လုိလွ်င္ တရားေတာ္ကို မ်ားစြာသိ၍ ဗဟုသုတရွိေသာ ရဟန္းေတာ္ကို ပူေဇာ္ေလ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္ သံဃာမ်ားအထံ ဗဟုသုတရွိေသာ ရဟန္းေတာ္ကို ေမးေလွ်ာက္ေလရာ အရွင္အာနႏၵာကို ညႊန္ျပၾကသျဖင့္ တရားေတာ္ကို ရည္မွန္း၍ တစ္ေထာင္တန္ သကၤန္းျဖင့္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေလသည္။

Sunday, May 25, 2014

ငါးပါးမာရ္ႏွိမ္, မာရဇိန္

မာရ္ငါးပါးကို ႏွိမ္းႏွင္းေတာ္မူႏုိင္ေသာ, မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္။ (မာရ-မာရ္ကို+ဇိန္(ဇိန)-ေအာင္ေတာ္မူ၏။)

မာရ္ငါးပါး

၁။ ေဒ၀ပုတၱမာရ္ = မာရ္နတ္မင္း
၂။ ကိေလသမာရ္ = တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာ။
၃။ ခႏၶမာရ္ = ခႏၶာကိုယ္။
၄။ မစၥဳမာရ္ = ေသျခင္း။
၅။ အဘိသခၤါရမာရ္ = ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံတည္း။

တရားရွိခိုး ဂါထာဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဣေစၥ၀ံ ဆဟိ ဂုေဏဟိ ံ, ပါကဋံ ဇိနပူဇိတံ၊
သမၸတၱိဒါယကံ ဓမၼံ, ၀ႏၵာမိ တီဟိ သာဒရံ။

ဣေစၥ၀ံ ဆဟိ ဂုေဏဟိ-ဤသြာကၡာတတာ, အစလာသည့္, ေျခာက္ျဖာေသာ ဂုဏ္ေတာ္တုိ႔ျဖင့္၊ ပါကဋံ-တိတၳိတို႔ေဘာင္ လြန္ျမားေျမာင္သည့္, ဟန္ေဆာင္တရား, အစားစားထက္, မားမားစြင့္စြင့္, ဂုဏ္ရည္တင့္၍, ၾကီးျမင့္ထင္ရွားေပထေသာ၊ ဇိနပူဇိတံ-ကိုယ္တုိင္သိျငား, ကိုယ့္တရားလည္း, ငါးပါးမာရ္ႏွိမ္, မာရဇိန္ပင္, ၾကိမ္ၾကိမ္ေလးျမတ္, မွီ၀ဲပူေဇာ္ေတာ္မူအပ္ထေသာ၊ သမၸတၱိဒါယကံ-က်င့္ၾကံလုိက္နာ, ေ၀ေနယ်ာအား, လူ႔ရြာနတ္ထံ, နိဗၺာန္အထိ, သမၸတၱိကို, မိမိရရ, ေပးစြမ္းႏုိင္ေပထေသာ၊ ဓမၼံ-မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္, ဓမၼကၡန္ဟု, ဆယ္တန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ တီဟိ-လက္အုပ္အဥၨလီ, ႏူတ္သံခ်ီ၍, ရႊင္ၾကည္မေနာ, သံုးပါးေသာ ဒြါရတုိ႔ျဖင့္၊ သာဒရံ-ေလးျမတ္ၾကည္ညိဳ, ရုိေသျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ၀ႏၵာမိ-စိတ္ျဖင့္ဦးတန္း, ဂုဏ္ေတာ္မွန္းလ်က္, ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ, ပဏာညြတ္က်ိဳး, လက္စံုမိုး၍, ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ဘုရား။

Wednesday, February 12, 2014

ပစၥတၱံဧ၀ဒိတဗၺ ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဓေမၼာ-မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္, ကိုးတန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ ၀ိညဴဟိ-ပုထုဇန္ႏွင့္, မတန္သင့္စြာ, ေလးသစၥာကို, ေကာင္းစြာျမင္သိ, ပညာရွိအေပါင္း, အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္၊ ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ-ကိုယ္စီကိုယ္င, လိုတုိင္းရ၍, နိဗၺာနဓာတ္, သမာပတ္ျဖင့္, မျပတ္သိပိုင္, ခံစားႏုိင္ပါေပ၏။

ၾကည့္ရူရန္ အဓိပၸါယ္

ပစၥတၱံေ၀ဒိတဗၺဂုဏ္ေတာ္သည္ “ကိုယ္စီကိုယ္င သိအပ္ ခံစားအပ္၏”ဟူေသာ အနက္ကိုျပ၏၊ (ပစၥတၱံ+ေ၀ဒိတဗၺ၊ ပစၥတၱံ=ကိုယ္စီကိုယ္င, ေ၀ဒိတဗၺ=သိႏုိင္ ခံစားႏုိင္သည္။)

ၾသပါေနယ်ိကဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဓေမၼာ-မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္, ကိုးတန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္သည္၊ ၾသပါေနယ်ိေကာ-မိမိစိတ္တြင္, တစ္ၾကိမ္ထင္က, ေလခြင္အပါယ္, ၀ဋ္မီးကြယ္သျဖင့္, ကိုယ္၀ယ္၀တ္ေႏွာင္, ဆံဥေသွ်ာင္ကို, မီးေလာင္ေသာ္ျငား, မျငိမ္းအားဘဲ, တရားမ်က္ရွင္, စိတ္စြဲထင္ေအာင္, က်င့္ေဆာင္ျခင္းငွာ ထုိက္ေတာ္မူပါေပ၏။

ၾကည့္ရူရန္ အဓိပၸာယ္

ၾသပါေနယ်ိကဂုဏ္သည္ “မိမိစိတ္သို႔ ကပ္၍ ေဆာင္ယူထုိက္၏”ဟူေသာ အနက္ကိုျပသည္။ (ဥပ+ေနယ်+ဣက၊ ဥပ+မိမိစိတ္သို႔ကပ္၍+ေနယ်=ေဆာင္ျခင္း+ဣက=ထုိက္သည္။)

Tuesday, February 11, 2014

ဧဟိပႆိကဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဓေမၼာ-မဂ္ ဖုိလ္ နိဗၺာန္, ကိုးတန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္သည္၊ ဧဟိပႆိေကာ-ေ၀ဟာတက္ထြန္း, ယုဂန္စြန္း၌, လ၀န္းအလား, ပတၱျမားသဖြယ္, စင္ၾကယ္ထင္ရွား, ရွိသည္မ်ားေၾကာင့္, အားရရႊင္လန္း, လုိက္ခဲ့စမ္းပါ, ရူစမ္းပါဟု, သံသာခ်ိဳျမ, ဖိတ္ေခၚျပဖို႔, မုခ်ဧကန္, အမွန္သင့္ေလ်ာ္, ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏။

ၾကည့္ရူရန္ အဓိပၸါယ္

ဧဟိပႆိကဂုဏ္ေတာ္သည္ “လုိက္ခဲ့စမ္းပါ၊ ၾကည့္ရူလွည့္စမ္းပါ”ဟု ဖိတ္ေခၚထုိက္၏ဟူေသာ အနက္ကို ျပသည္။ (ဧဟိ+ပႆ+ဣက၊ ဧဟိ-လုိက္ခဲ့ပါ + ပႆ=ရူလွည့္စမ္းပါ + ဣက=ဤသို႔ ဖိတ္ေခၚထုိက္။)

အကာလိကဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဓေမၼာ-ေသာတာပတၱိ, စသည္ဆင့္တက္, ေလးခ်က္အျပား, မဂ္တရားသည္၊ အကာလိေကာ-ငါးရက္ ခုႏွစ္ရက္, စသည္တက္၍, ငံ့လ်က္ရွည္ေ၀း, အက်ိဳးေပးရာ, အခါမငဲ့, အျခားမဲ့ဖိုလ္, အက်ိဳးကိုလည္း ေပးေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

ၾကည့္ရူရန္ အဓိပၸါယ္


အကာလိကဂုဏ္ေတာ္သည္ “အက်ိဳးေပးဖို႔ အခ်ိန္ဆြဲ၍ ဖင့္ႏႊဲျခင္းမရွိ”ဟူေသာ အနက္ကို ျပ၏။ (အ+ကာလ+ဣက၊ အ=မ+ကာလ=အခ်ိန္+ဣက=ရွိ။)

သႏၵိ႒ိကဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဓေမၼာ-မဂ္ ဖုိလ္ နိဗၺာန္, ကိုးတန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္သည္၊ သႏၵိ႒ိေကာ-ေဟာျပသေလာက္, က်င့္တုိင္းေပါက္၍, မဂ္ေရာက္ဖုိလ္ထိ, ပညာရွိသည့္, မ်ားအရိယာ, သူေတာ္စြာတုိ႔, သူတကာေျပာ, ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္, သေဘာခ်င္းထပ္, မဆည္းကပ္ဘဲ, တပ္အပ္ထင္ထင္, ကိုယ္တုိင္လည္း သိျမင္ထုိက္ပါေပ၏။

ၾကည့္ရူရန္အဓိပၸါယ္

(သႏၵိ႒ိကဂုဏ္ေတာ္သည္ “ကိုယ္တုိင္ သိျမင္ေတာ္မူထုိက္၏”ဟူေသာ အနက္ကို ျပ၏။ “သံ-ကိုယ္တုိင္ + ဒိ႒-သိျမင္ျခင္း၊ ဣက-ထုိက္သည္။)

သြာကၡာတ ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္ ပါဠိေတာ္)

ဘဂ၀ေတာ-ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္၊ ဓေမၼာ-မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္, ဓမၼကၡန္ဟု, ဆယ္တန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ သြာကၡာေတာ-ၾကားနာရုံပင္, အပူစင္၍, က်င့္လွ်င္ခ်မ္းသာ, က်င့္ျပီးခါလည္း, လြန္စြာျငိမ္းခ်မ္း, နိဗၺာန္နန္းႏွင့္, စခန္းသင့္ေအာင္, မွန္လင့္ရည္ေရာ္, ေကာင္းစြာ ေဟာေတာ္မူအပ္ပါေပ၏။

ၾကည့္ရူရန္ အဓိပၸါယ္

သြာကၡာတဂုဏ္ေတာ္သည္ “ေကာင္းမြန္စြာ ေဟာေတာ္မူအပ္”ဟူေသာ အနက္ကို ျပ၏။ (သု+အကၡာတ၊ သု-ေကာင္းစြာ၊ အကၡာတ-ေဟာအပ္သည္။)

♣ ေမတၱာရိပ္မွ စာေရးသူေတာသူမေလးနဲ႔ ဆက္သြယ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္♣

http://api.ning.com/files/ezSIyEo503eRcOZd6C89cZnmVCqToxfwW5i9FWnxdk19YnkUyEVuCGwwTt4bzoZI4LcRunBwXl3y3S9oEI6o70a*w21BHw4U/Gmail.gif

tawthulay5@gmail.com


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1209141_695523323808792_1372178208_n.jpg?width=492♣ေမတၱာရိပ္ကို ႏွစ္သက္တဲ့ မန္ဘာ၀င္မိတ္ေဆြမ်ား♣

♣ Like ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ေမတၱာရိပ္ကို အားေပးၾကရေအာင္♣

♣အၾကံျပဳေ၀ဖန္ မွာခဲ့ခ်င္တာေလးမ်ားရွိရင္ ေရးခဲ့ႏုိင္ပါတယ္♣

http://4.bp.blogspot.com/_OqWweuWOoQI/SW_zzvRIrHI/AAAAAAAAAJc/8AtoNpxWQBI/S1600-R/1062486xhp8lebfmn.gif