'
ဤေနရာသည္ ဗုဒၶဘုရား၏ ေမတၱာရိပ္ေအာက္တြင္ တည္ရွိပါေသာေၾကာင့္ ေမတၱာရိပ္သို႔ လာေရာက္ခုိလူံရင္း အလည္အပတ္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစရွင္။

MSN Icon Google Talk Icon Twitter Icon Facebook Chat Icon Bonjour Icon IRC IconAIM Icon MobileMe Icon MySpace IM Icon LJ Talk Icon StatusNet Icon Lotus Sametime Icon Novell Groupwise Icon Gadu-Gadu Icon

Wednesday, February 12, 2014

ပစၥတၱံဧ၀ဒိတဗၺ ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဓေမၼာ-မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္, ကိုးတန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ ၀ိညဴဟိ-ပုထုဇန္ႏွင့္, မတန္သင့္စြာ, ေလးသစၥာကို, ေကာင္းစြာျမင္သိ, ပညာရွိအေပါင္း, အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္၊ ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ-ကိုယ္စီကိုယ္င, လိုတုိင္းရ၍, နိဗၺာနဓာတ္, သမာပတ္ျဖင့္, မျပတ္သိပိုင္, ခံစားႏုိင္ပါေပ၏။

ၾကည့္ရူရန္ အဓိပၸါယ္

ပစၥတၱံေ၀ဒိတဗၺဂုဏ္ေတာ္သည္ “ကိုယ္စီကိုယ္င သိအပ္ ခံစားအပ္၏”ဟူေသာ အနက္ကိုျပ၏၊ (ပစၥတၱံ+ေ၀ဒိတဗၺ၊ ပစၥတၱံ=ကိုယ္စီကိုယ္င, ေ၀ဒိတဗၺ=သိႏုိင္ ခံစားႏုိင္သည္။)

ၾသပါေနယ်ိကဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဓေမၼာ-မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္, ကိုးတန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္သည္၊ ၾသပါေနယ်ိေကာ-မိမိစိတ္တြင္, တစ္ၾကိမ္ထင္က, ေလခြင္အပါယ္, ၀ဋ္မီးကြယ္သျဖင့္, ကိုယ္၀ယ္၀တ္ေႏွာင္, ဆံဥေသွ်ာင္ကို, မီးေလာင္ေသာ္ျငား, မျငိမ္းအားဘဲ, တရားမ်က္ရွင္, စိတ္စြဲထင္ေအာင္, က်င့္ေဆာင္ျခင္းငွာ ထုိက္ေတာ္မူပါေပ၏။

ၾကည့္ရူရန္ အဓိပၸာယ္

ၾသပါေနယ်ိကဂုဏ္သည္ “မိမိစိတ္သို႔ ကပ္၍ ေဆာင္ယူထုိက္၏”ဟူေသာ အနက္ကိုျပသည္။ (ဥပ+ေနယ်+ဣက၊ ဥပ+မိမိစိတ္သို႔ကပ္၍+ေနယ်=ေဆာင္ျခင္း+ဣက=ထုိက္သည္။)

Tuesday, February 11, 2014

ဧဟိပႆိကဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဓေမၼာ-မဂ္ ဖုိလ္ နိဗၺာန္, ကိုးတန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္သည္၊ ဧဟိပႆိေကာ-ေ၀ဟာတက္ထြန္း, ယုဂန္စြန္း၌, လ၀န္းအလား, ပတၱျမားသဖြယ္, စင္ၾကယ္ထင္ရွား, ရွိသည္မ်ားေၾကာင့္, အားရရႊင္လန္း, လုိက္ခဲ့စမ္းပါ, ရူစမ္းပါဟု, သံသာခ်ိဳျမ, ဖိတ္ေခၚျပဖို႔, မုခ်ဧကန္, အမွန္သင့္ေလ်ာ္, ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏။

ၾကည့္ရူရန္ အဓိပၸါယ္

ဧဟိပႆိကဂုဏ္ေတာ္သည္ “လုိက္ခဲ့စမ္းပါ၊ ၾကည့္ရူလွည့္စမ္းပါ”ဟု ဖိတ္ေခၚထုိက္၏ဟူေသာ အနက္ကို ျပသည္။ (ဧဟိ+ပႆ+ဣက၊ ဧဟိ-လုိက္ခဲ့ပါ + ပႆ=ရူလွည့္စမ္းပါ + ဣက=ဤသို႔ ဖိတ္ေခၚထုိက္။)

အကာလိကဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဓေမၼာ-ေသာတာပတၱိ, စသည္ဆင့္တက္, ေလးခ်က္အျပား, မဂ္တရားသည္၊ အကာလိေကာ-ငါးရက္ ခုႏွစ္ရက္, စသည္တက္၍, ငံ့လ်က္ရွည္ေ၀း, အက်ိဳးေပးရာ, အခါမငဲ့, အျခားမဲ့ဖိုလ္, အက်ိဳးကိုလည္း ေပးေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

ၾကည့္ရူရန္ အဓိပၸါယ္


အကာလိကဂုဏ္ေတာ္သည္ “အက်ိဳးေပးဖို႔ အခ်ိန္ဆြဲ၍ ဖင့္ႏႊဲျခင္းမရွိ”ဟူေသာ အနက္ကို ျပ၏။ (အ+ကာလ+ဣက၊ အ=မ+ကာလ=အခ်ိန္+ဣက=ရွိ။)

သႏၵိ႒ိကဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဓေမၼာ-မဂ္ ဖုိလ္ နိဗၺာန္, ကိုးတန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္သည္၊ သႏၵိ႒ိေကာ-ေဟာျပသေလာက္, က်င့္တုိင္းေပါက္၍, မဂ္ေရာက္ဖုိလ္ထိ, ပညာရွိသည့္, မ်ားအရိယာ, သူေတာ္စြာတုိ႔, သူတကာေျပာ, ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္, သေဘာခ်င္းထပ္, မဆည္းကပ္ဘဲ, တပ္အပ္ထင္ထင္, ကိုယ္တုိင္လည္း သိျမင္ထုိက္ပါေပ၏။

ၾကည့္ရူရန္အဓိပၸါယ္

(သႏၵိ႒ိကဂုဏ္ေတာ္သည္ “ကိုယ္တုိင္ သိျမင္ေတာ္မူထုိက္၏”ဟူေသာ အနက္ကို ျပ၏။ “သံ-ကိုယ္တုိင္ + ဒိ႒-သိျမင္ျခင္း၊ ဣက-ထုိက္သည္။)

သြာကၡာတ ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္ ပါဠိေတာ္)

ဘဂ၀ေတာ-ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္၊ ဓေမၼာ-မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္, ဓမၼကၡန္ဟု, ဆယ္တန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ သြာကၡာေတာ-ၾကားနာရုံပင္, အပူစင္၍, က်င့္လွ်င္ခ်မ္းသာ, က်င့္ျပီးခါလည္း, လြန္စြာျငိမ္းခ်မ္း, နိဗၺာန္နန္းႏွင့္, စခန္းသင့္ေအာင္, မွန္လင့္ရည္ေရာ္, ေကာင္းစြာ ေဟာေတာ္မူအပ္ပါေပ၏။

ၾကည့္ရူရန္ အဓိပၸါယ္

သြာကၡာတဂုဏ္ေတာ္သည္ “ေကာင္းမြန္စြာ ေဟာေတာ္မူအပ္”ဟူေသာ အနက္ကို ျပ၏။ (သု+အကၡာတ၊ သု-ေကာင္းစြာ၊ အကၡာတ-ေဟာအပ္သည္။)

Monday, February 10, 2014

တရားဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္ ပါဠိေတာ္)

သြာကၡာေတာ ဘဂ၀ေတာ ဓေမၼာ,
သႏၵိ႒ိေကာ, အကာလိေကာ,
ဧဟိပႆိေကာ, ၾသပေနယ်ိေကာ,
ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟိ။

ၾကည့္ရူရန္ အဓိပၸါယ္
ဘဂ၀ေတာ ဓေမၼာ-ကား ဂုဏ္ေတာ္ကိုျပေသာ ပါဠိမဟုတ္၊ ဘုရားေဟာအပ္ေသာ တရား”ဟု တရားနာမည္ေတာ္ကို ျပေသာစကားတည္း၊ ထုိ႔ျပင္ “တရား”ဟူေသာ အသံုးအႏူန္းလည္း ပို႔ေဆာင္ျခင္းအနက္ကိုေဟာေသာ “ဓရ”ဟူေသာ ပါဠိမွ ကူးေျပာင္းခဲ့ဟန္ တူေသာေၾကာင့္ “တရား”ဟု မေရးဘဲ “ဓရား”ဟု ေရးလွ်င္ သာ၍ ေကာင္းျမတ္ဖြယ္ရွိ၏ဟု ယူဆၾကသည္။

ဂုဏ္ေတာ္ကို အာရုံျပဳ၍ အက်ိဳးရေသာ မိဖုရား ေစာလံု ၀တၳဳ

ပုဂံျပည္ “နရသီဟပေတ့”မင္း၏ “ေစာလံု”မည္ေသာ မိဖုရားသည္ အျပစ္ကင္း၍ ေကာင္းျခင္းအဂၤါလကၡဏာ အသြင္အျပင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ မိဖုရားအမ်ားတြင္ ဘုရင္အျမတ္ႏုိးဆံုး မိဖုရားတစ္ဦးေပတည္း၊ ထုိမင္းသည္ ေႏြလအခါ၀ယ္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းတြင္ စံနန္းေတာ္တည္၍ ေမာင္းမမိႆံ အေျခြအရံမ်ားႏွင့္ အတူ ေရကစားေတာ္မူျမဲ ျဖစ္၏၊ အခါတစ္ပါး၀ယ္ မိဖုရားေစာလံုကို က်ီစယ္လုိသျဖင့္ မ်က္ႏွာဆံပင္ပါမက်န္ တစ္ကိုယ္လံုး ရႊဲရႊဲစိုေအာင္ ေရျဖင့္ပက္ေစေတာ္မူသည္။

ဂုဏ္ေတာ္ ၉-ပါးကို ဆက္သြယ္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အာရုံျပဳနည္း

ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို အာရုံျပဳလ်က္ ဗုဒၶါႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္းကို စီးျဖန္းပြားမ်ားရာ၌ ေရွးဦးပဌမ သမာဓိမရေသးခင္ ဂုဏ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းကိုသာစြဲ၍ အထပ္ထပ္ အာရုံျပဳေနလွ်င္ ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ေကာင္းေသာ္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ဥယ်ာဥ္တြင္ ၾကာရွည္စြာ မၾကည့္ခ်င္သကဲ့သို႔ ထုိဂုဏ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း၌ စိတ္အစဥ္မေပ်ာ္မေမြ႕ဘဲ ပ်ံ႕လြင့္ေနတတ္ပါသည္၊ ဂုဏ္ေတာ္ ၉-ပါးကို တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး ဆက္သြယ္လ်က္ လွည့္ကာဖယ္ကာ အာရုံျပဳေနရေသာအခါ သာယာက်ယ္၀န္း၍ ပန္းမ်ိဳးစံုေသာ ဥယ်ာဥ္ၾကီးတြင္ ေပ်ာ္ျပီးရင္း ေပ်ာ္ရင္းျဖစ္လာသကဲ့သို႔ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကို အာရုံျပဳသူတုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္လည္း မျပတ္ၾကည္ႏူး ရႊင္ျမဴးခ်မ္းေျမ႕ရုံသာမက အေတာ္ၾကာလွ်င္ ဂုဏ္ေတာ္တစ္ပါးပါး၌ သမာဓိစူးစိုက္လာပါလိမ့္မည္။

ဘုရားရွိခုိး ဂါထာဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဧ၀ံ န၀ဟိ ဂုေဏဟိ, ေလာကမွိ ကိတၱိဗ်ာပိတံ၊
အတုလံ ဓမၼရာဇာနံ, ၀ႏၵာမိ တီဟိ သာဒရံ။

ဧ၀ံ န၀ဟိ ဂုေဏဟိ-ဤအရဟတာ, အစလာသည့္, ကိုးျဖာေသာ ဂုဏ္ေတာ္တုိ႔ျဖင့္၊ ေလာကမွိ-ဘ၀ဂ္ဆံုးေအာင္, ဘံုသံုးေဆာင္၌၊ ကိတၱိဗ်ာပိတံ-သိမ့္သိမ့္တုန္ခပ္, ပဲ့တင္ထပ္မွ်, ႏွံစပ္ေက်ာ္ေစာေတာ္မူထေသာ၊ အတုလံ-သီလေခါင္ထိ, သမာဓိႏွင့္, ၾကီးဘိပညာ, လြန္ကဲသာ၍, ျပိဳင္လာႏူိင္းသူ, အတူလည္းရွိေတာ္ မမူထေသာ၊ ဓမၼရာဇာနံ-သံုးဘံုမကိုဋ္, သံုးထုိက္သရဖူ, သံုးလူသင္းက်စ္, ဓမၼရာဇ္ထြတ္ထား, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကို၊ တီဟိ-လက္အုပ္အဥၹလီ, ႏူတ္သံခ်ီ၍, ရႊင္ၾကည္မေနာ, သံုးပါးေသာ ဒြါရတုိ႔ျဖင့္၊ သာဒရံ-ေလးျမတ္ၾကည္ညိဳ, ရိုေသျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ၀ႏၵာမိ-ဂုဏ္ေတာ္ထံုမႊမ္း, ပံုေတာ္မွန္းလ်က္, ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ, ပဏာညြတ္က်ိဳး, လက္စံုမုိး၍, ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ဘုရား။

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ ၆-ပါး

ပတၱိဘုန္းေတာ္။ ။ၾကြေတာ္မူလုိရာအရပ္သို႔ ဆီးတားကာကြယ္ျခင္း မရွိ၊ တစ္ခဏခ်င္း ၾကြေရာက္ႏုိင္ေသာ ဘုန္းေတာ္ ျဖစ္သည္၊ ဘုရားရွင္သည္ ေခ်ခြ်တ္ထုိ္က္ေသာ သတၱ၀ါကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာျပည္၌ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ထုိသူ၏အထံသို႔ တစ္ခဏခ်င္း အေရာက္ၾကြေတာ္မူႏုိင္သည္။


ပါကမၼဘုန္းေတာ္။ ။အဆင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူလုိပါလွ်င္ တစ္ခဏတည္းျဖင့္ ျပီးေစႏုိင္ေသာ ဘုန္းေတာ္ျဖစ္၏။ ဘုရားရွင္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေျမာက္ကြ်န္းသို႔ ၾကြေတာ္မူျပီးလွ်င္ ထုိကြ်န္းသားတုိ႔၏ ဘုရင္ပံုစံ ဖန္ဆင္းလ်က္ တရားေဟာေတာ္မူသည္။

♣ ေမတၱာရိပ္မွ စာေရးသူေတာသူမေလးနဲ႔ ဆက္သြယ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္♣

http://api.ning.com/files/ezSIyEo503eRcOZd6C89cZnmVCqToxfwW5i9FWnxdk19YnkUyEVuCGwwTt4bzoZI4LcRunBwXl3y3S9oEI6o70a*w21BHw4U/Gmail.gif

tawthulay5@gmail.com


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1209141_695523323808792_1372178208_n.jpg?width=492♣ေမတၱာရိပ္ကို ႏွစ္သက္တဲ့ မန္ဘာ၀င္မိတ္ေဆြမ်ား♣

♣ Like ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ေမတၱာရိပ္ကို အားေပးၾကရေအာင္♣

♣အၾကံျပဳေ၀ဖန္ မွာခဲ့ခ်င္တာေလးမ်ားရွိရင္ ေရးခဲ့ႏုိင္ပါတယ္♣

http://4.bp.blogspot.com/_OqWweuWOoQI/SW_zzvRIrHI/AAAAAAAAAJc/8AtoNpxWQBI/S1600-R/1062486xhp8lebfmn.gif