'
ဤေနရာသည္ ဗုဒၶဘုရား၏ ေမတၱာရိပ္ေအာက္တြင္ တည္ရွိပါေသာေၾကာင့္ ေမတၱာရိပ္သို႔ လာေရာက္ခုိလူံရင္း အလည္အပတ္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစရွင္။

MSN Icon Google Talk Icon Twitter Icon Facebook Chat Icon Bonjour Icon IRC IconAIM Icon MobileMe Icon MySpace IM Icon LJ Talk Icon StatusNet Icon Lotus Sametime Icon Novell Groupwise Icon Gadu-Gadu Icon

Friday, September 11, 2015

႔တစ္ခုလိုခ်င္လို႔ တစ္ခုေပးတာ ဒါနမဟုတ္

ကိုယ့္လက္ထဲကပစၥည္း
သူတစ္ပါးလက္ထဲ
ထည့္ေပးလိုက္တာကို
ေပးကမ္းတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။

စိတ္က အျပတ္စြန္႔လိုက္ရင္ အလွဴေျမာက္ပါတယ္


ေရစက္ခ်ဖို႔
အေျခအေနေပးရင္
ေရစက္ခ်ျပီးလွဴ
ေရစက္ခ်ဖို႔
အေျခအေနမေပးရင္လည္း
ဒီအတိုင္းပဲ
ရိုးရိုးလွဴလိုက္ရုံပါပဲ။

Sunday, October 12, 2014

သံဃာရွိခုိး ဂါထာဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဧ၀ံ န၀ဟိ ဂုေဏဟိ, ေလာကမွိ ၀ိႆုတံ ဂဏံ,
သာသနံ စိရဓာတာရံ,
၀ႏၵာမိ တီဟိ သာဒရံ။


ဧ၀ံ န၀ဟိ ဂုေဏဟိ - ဤသုပၸဋိပႏၷတာ, အစလာသည့္, ကိုးျဖာေသာ ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းတုိ႔ျဖင့္၊ ေလာကမွိ-ဘ၀ဂ္ဆံုးေအာင္, ဘံုသံုးေဆာင္၌၊ ၀ိႆုတံ-တတၳိတုိ႔ေဘာင္, လြန္မ်ားေျမာင္သည့္, ဟန္ေဆာင္သံဃာ, အျဖာျဖာထက္, အရာရာျဖင့္, ဂုဏ္ရည္တင့္၍, ၾကီးျမင့္ထင္ရွားေပထေသာ၊ သာသနံ-ကမၻာ့ကမၻာ, လြန္ေလပါလည္း, တစ္ခါတစ္ဖန္, ၾကံဳရန္ခဲကပ္, အျမတ္ရတနာ, ဤသာသနာေတာ္ျမတ္ၾကီးကို၊ စိရဓာတာရံ-ဘုရားလက္ထက္, အဆက္ဆက္မွ, မပ်က္ရေအာင္, ပုိ႔ခ်သင္ယူ, ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူလာေပထေသာ၊ ဂဏံ-အတြင္းစိတ္ဓာတ္, ျမင့္ျမတ္ၾကည္လင္, သူေတာ္စင္ေကာင္း, အရိယာသံဃာေတာ္ အေပါင္းကို၊ တီဟိ-လက္အုပ္အဥၨလီ, ႏူတ္သံခ်ီ၍, ရႊင္ၾကည္မေနာ, သံုးပါးေသာ ဒြါရတုိ႔ျဖင့္၊ သာဒရံ-ေလးျမတ္ၾကည္ညိဳ, ရုိေသျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ၀ႏၵာမိ-ဂုဏ္ေတာ္ထံုမႊမ္း, ပံုေတာ္မွန္းလ်က္, ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ, ပဏာညြတ္က်ိဳး, လက္စံုမုိး၍, ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ဘုရား။

Friday, October 10, 2014

အႏုတၱရ ပုညေခတၱ ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(၉) ဘဂ၀ေတာ-ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ ဧသ ဧေသာ သာ၀ကသံေဃာ-အစံုေလးပါး, သီးျခားရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း, ဤအရိယာသူေတာ္ေကာင္းသည္၊ ေလာကႆ-လူနတ္ျဗဟၼာ, သတၱ၀ါအေပါင္း၏၊ အႏုတၱရံ-အတုမရွိ ျမတ္ေခါင္ထိေသာ၊ ပုညေခတၱံ-ကုသိုလ္ေကာင္းမူ, မ်ိဳးေစ့စု၏, ၾကီးထုျမင့္မား, စြင့္စြင့္ကားလ်က္, ဖြံ႕ထြားဖြယ္ရာ, လယ္ယာေျမေကာင္းအတူ, ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။


ၾကည့္ရူရန္ အဓိပၸာယ္ အႏုတၱရပုညေခတၱဂုဏ္ေတာ္သည္ “ေကာင္းမူမ်ိဳးေစ့ကို ၾကဲခ်စိုက္ပ်ိဳးဖုိ႔ရန္ ျမတ္ေသာလယ္ယာႏွင့္ တူေတာ္မူ၏”ဟူေသာ အနက္ကို ျပ၏။ (အႏုတၱရ-ျမတ္ေသာ + ပုည-ေကာင္းမူ + ေခတၱ-လယ္ယာ။)

အဥၨလိကရဏီယ ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(စ) ဘဂ၀ေတာ - ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ ဧသ ဧေသာ သာ၀ကသံေဃာ- အစံုေလးပါး, သီးျခားရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း, ဤအရိယာသူေတာ္ေကာင္းသည္၊ အဥၨလိ ကရဏီေယာ - တစ္ေလာကလံုး, ကိုင္းညြတ္ရုံးလ်က္, ရႊင္ျပံဳးၾကည္ညိဳ, ရုိေသျမတ္ႏုိး, လက္အုပ္မုိး၍, ရွိခုိးျခင္းကိုလည္း ထုိက္ေတာ္မူပါေပ၏။

Thursday, October 2, 2014

ဒကၡိေဏယ် ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(၇) ဘဂ၀ေတာ - ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ ဧသ ဧေသာ သာ၀ကသံေဃာ - အစံုေလးပါး, သီးျခားရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း, ဤအရိယာသူေတာ္ေကာင္းသည္၊ ဒကၡိေဏေယ်ာ-တမလြန္စခန္း, ၾကီးပြါးလမ္းဖုိ႔, ေမွ်ာ္မွန္းရည္ရြယ္, ေပးလွဴဖြယ္ကို, ရည္ရြယ္သမွ်, အက်ိဳးရသျဖင့္, တစမခ်န္, အလွဴခံျခင္းငွာလည္း ထုိက္ေတာ္မူပါေပ၏။

Wednesday, September 3, 2014

ပါဟုေနယ် ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(၆) ဘဂ၀ေတာ - ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ ဧသ ဧေသာ သာ၀ကသံေဃာ - အစံုေလးပါး, သီးျခားရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း, ဤအရိယာ သူေတာ္ေကာင္းသည္၊ ပါဟုေနေယ်ာ - ေ၀းရပ္မ်ိဳးႏြယ္, မ်ားဧည့္သည္ဖို႔, ရည္ရြယ္မွန္းထား, ပစၥည္းမ်ားကို, ဘုရားတစ္ဆူ, ပြင့္ေတာ္မူမွ, ေပၚလာၾကသည့္, ကမၻာ့ဧည့္ေကာင္း, သူေတာ္ေပါင္းမုိ႔, အေၾကာင္းတုိက္စြာ, ေပးလ်ဴျခင္းငွာလည္း ထုိက္ေတာ္မူပါေပ၏။

အာဟုေနယ် ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(၅) ဘဂ၀ေတာ - ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ ဧသဧေသာ သာ၀ကသံေဃာ - အစံုေလးပါး, သီးျခားရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း, ဤအရိယာသူေတာ္ေကာင္းသည္၊ အာဟုေနေယ်ာ - တံု႔ျပန္ၾကီးေလး, အက်ိဳးေပးသျဖင့္, အေ၀းမွယူ, ေဆာင္၍မူလည္း, ၾကည္ျဖဴေလးျမတ္, ပူေဇာ္အပ္သည့္, လာဘ္သပ္ပကာ, အျဖာျဖာကို, ေကာင္းစြာသိမ္းပိုက္, ခံယူျခင္းငွာလည္း ထိုက္ေတာ္မူပါေပ၏။

ပုရိသယုဂါနိ ပါဠိအဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

စတၱာရိ-မဂ္ ဖုိလ္ႏွစ္ပါး, အစံုအားျဖင့္, ေလးပါးကုန္ေသာ၊ ယဒိဒံ ပုရိသယုဂါနိ - အၾကင္ေယာက္်ားအစံုတုိ႔သည္၊ အ႒ - အသီးအျခား, ခြဲေသာအားျဖင့္, ရွစ္ပါးကုန္ေသာ၊ ပုရိသပုဂၢလာ - ပုရိသပုဂၢလ, ေခၚၾကထုိိထို, ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိလ္တုိ႔ပါေပတည္း။

သာမိစိပၸဋိပႏၷ ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(၄) ဘဂ၀ေတာ - ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ သာ၀ကသံေဃာ - ဆံုးမထားဟန္, တရားမွန္ကို, နာခံလုိက္နာ, အရိယာဟု, သခၤ်ာရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း, သူတာ္ေကာင္းသည္၊ သာမိစိပၸဋိပေႏၷာ - ရုိေသမူ, လူတုိ႔ျပဳသည့္, သာမိစိကံ, ေလ်ာ္ထုိက္တန္ေအာင္, က်င့္ၾကံေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

Tuesday, September 2, 2014

ဥာယပၸဋိပႏၷ ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(၃) ဘဂ၀ေတာ - ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ သာ၀ကသံေဃာ - ဆံုးမထားဟန္, တရားမွန္ကို, နာခံလုိက္နာ, အရိယာဟု, သခၤ်ာရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းသည္၊ ဥာယပၸဋိပေႏၷာ - ကိုယ္၀ယ္၀တ္ေႏွာင္, ဆံဥေသွ်ာင္ကို, မီးေလာင္ေသာ္ျငား, မျငိမ္းအားဘဲ, ၾကီးမားေလာင္မီး, ဒုကၡၾကီးတို႔, အျပီးဧကန္, ျငိမ္းရာမွန္သည့္, နိဗၺာန္အလုိ႔ငွာ, က်င့္ေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

♣ ေမတၱာရိပ္မွ စာေရးသူေတာသူမေလးနဲ႔ ဆက္သြယ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္♣

http://api.ning.com/files/ezSIyEo503eRcOZd6C89cZnmVCqToxfwW5i9FWnxdk19YnkUyEVuCGwwTt4bzoZI4LcRunBwXl3y3S9oEI6o70a*w21BHw4U/Gmail.gif

tawthulay5@gmail.com


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1209141_695523323808792_1372178208_n.jpg?width=492♣ေမတၱာရိပ္ကို ႏွစ္သက္တဲ့ မန္ဘာ၀င္မိတ္ေဆြမ်ား♣

♣ Like ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ေမတၱာရိပ္ကို အားေပးၾကရေအာင္♣

♣အၾကံျပဳေ၀ဖန္ မွာခဲ့ခ်င္တာေလးမ်ားရွိရင္ ေရးခဲ့ႏုိင္ပါတယ္♣

http://4.bp.blogspot.com/_OqWweuWOoQI/SW_zzvRIrHI/AAAAAAAAAJc/8AtoNpxWQBI/S1600-R/1062486xhp8lebfmn.gif